NEWS:  *** U W A G A *** Od 1 września 2013 Policealna Szkoła Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży naucza w formie kursów kwalifikacyjnych- Pierwszy kurs A.12. Wykonywanie usług krawieckich

POLICEALNA SZKOŁA PROJEKTOWANIA I KONFEKCJONOWANIA ODZIEŻY

placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej

ZAPRASZA OSOBY DOROSŁE (dowolny status wykształcenia) PASJONUJĄCE SIĘ

WZORNICTWEM , PROJEKTOWANIEM

I SZYCIEM ODZIEŻY

DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ PLACÓWCE 

____________________________________________
BEZPŁATNE
SZKOLENIE OD WRZEŚNIA 2014r


prowadzimy nabór na kurs współfinansowany z UE w ramach EFS


kurs umiejętności zawodowych-

 WYKONYWANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH
( kurs w ramach kwalifikacji
"A.12. Wykonywanie usług krawieckich"
 wyodrębnionej w zawodzie technik technologii odzieży)

dla osób z co najmniej wykształceniem gimnazjalnym z województwa kujawsko- pomorskiego

ZAJĘCIA LEKCYJNE KURSU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z UE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 20.09.2014r.

poniżej do pobrania

HARMONOGRAM ZJAZDÓW IX 2014- I 2015- dotyczy kursu współfinansowanego  z UE

PLAN ZAJĘĆ NA MIESIĄC IX 2014- dotyczy kursu współfinansowanego z UE

armonogramzjazdowkuzue.docxHARMONOGRAM ZJAZDÓW DLA KURSU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z UE IX 2014- I 2015
plankursowkuzproj-2014-2015wrzesien.docxPLAN ZAJĘĆ DLA KURSU WSPÓŁFINANOSANEGO Z ŚRODKÓW UE NA MIESIĄC IX 2014
formularzzgloszeniowyprymus.docformularz zgłoszeniowy na kurs wspołfinansowany z UE
regulaminprymus.docregulamin uczestnicwa w projekcie współfinansowanym w UE

____________________________________________________________________________________

A PONADTO

  TRWA NABÓR       *** do  06.09.2014   

DLA  KURSU KWALIFIKACYJNEGO

A.12- WYKONYWANIE USŁUG KRAWIECKICH 

Pierwsza  kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik technologii odzieży

                                   o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

szczegóły dotyczące rekrutacji

  zakładka   KURSY KWALIFIKACYJNE / rekrutacja


 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ NA KURSIE KWALIFIKACYJNYM

A.12. WYKONYWANIE USŁUG KRAWIECKICH 06.09.2014r. GODZ.8.00

( nie dotyczy grupy współfinansowanej z UE)

plan zajęć w zakładce PLAN ZAJĘĆ

ZAPEWNIAMY:
  • NOWOCZESNĄ I BOGATĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ
  • KADRĘ O WYSOKICH KWALIFIKACJACH
  • KSZTAŁCENIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE w unikatowej na obszarze Północnej Polski specjalności w zakresie: wzornictwa, projektowania, konstrukcji odzieży, komputerowego projektowania i wspomagania procesu produkcji w systemie LECTRA
Ponad 10- letnia tradycja szkoły oraz doskonałe warunki , które szkoła stwarza słuchaczom przekładają się na wysoką 100% zdawalność egzaminów zewnętrznych kończących się uzyskaniem dyplomu z tytułem zawodowym.