NEWS:  *** U W A G A *** Od 1 września 2013 Policealna Szkoła Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży naucza w formie kursów kwalifikacyjnych- Pierwszy kurs A.12. Wykonywanie usług krawieckich

POLICEALNA SZKOŁA PROJEKTOWANIA I KONFEKCJONOWANIA ODZIEŻY

placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej

ZAPRASZA OSOBY DOROSŁE (dowolny status wykształcenia) PASJONUJĄCE SIĘ

WZORNICTWEM , PROJEKTOWANIEM

I SZYCIEM ODZIEŻY

DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ PLACÓWCE 

____________________________________________
BEZPŁATNE
SZKOLENIE OD WRZEŚNIA 2014r
   
                                              NABÓR TRWA !!!!!   

prowadzimy nabór na kurs współfinansowany z UE w ramach EFS


kurs umiejętności zawodowych-

 WYKONYWANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH
( kurs w ramach kwalifikacji
"A.12. Wykonywanie usług krawieckich"
 wyodrębnionej w zawodzie technik technologii odzieży)

dla osób z co najmniej wykształceniem gimnazjalnym zamieszkujących  województwo kujawsko- pomorskiegoponiżej do pobrania

HARMONOGRAM ZJAZDÓW IX 2014- I 2015- dotyczy kursu współfinansowanego  z UE

PLAN ZAJĘĆ NA MIESIĄC IX 2014- dotyczy kursu współfinansowanego z UE

armonogramzjazdowkuzue.docxHARMONOGRAM ZJAZDÓW DLA KURSU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z UE IX 2014- I 2015
formularzzgloszeniowyprymus.docformularz zgłoszeniowy na kurs wspołfinansowany z UE
regulaminprymus.docregulamin uczestnicwa w projekcie współfinansowanym w UE
planzajeckuzodziez.docplan zajęc na miesiące IX, X 2014

____________________________________________________________________________________

A PONADTO

  TRWA NABÓR     

DLA  KURSU KWALIFIKACYJNEGO

A.12- WYKONYWANIE USŁUG KRAWIECKICH 

Pierwsza  kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik technologii odzieży

                                   o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

szczegóły dotyczące rekrutacji

  zakładka   KURSY KWALIFIKACYJNE / rekrutacja


 

plan zajęć w zakładce PLAN ZAJĘĆ

ZAPEWNIAMY:
  • NOWOCZESNĄ I BOGATĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ
  • KADRĘ O WYSOKICH KWALIFIKACJACH
  • KSZTAŁCENIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE w unikatowej na obszarze Północnej Polski specjalności w zakresie: wzornictwa, projektowania, konstrukcji odzieży, komputerowego projektowania i wspomagania procesu produkcji w systemie LECTRA
Ponad 10- letnia tradycja szkoły oraz doskonałe warunki , które szkoła stwarza słuchaczom przekładają się na wysoką 100% zdawalność egzaminów zewnętrznych kończących się uzyskaniem dyplomu z tytułem zawodowym.