NEWS:  *** U W A G A *** Od 1 września 2013 Policealna Szkoła Projektowania i Konfekcjonowania Odzieży naucza w formie kursów kwalifikacyjnych- Pierwszy kurs A.12. Wykonywanie usług krawieckich

POLICEALNA SZKOŁA PROJEKTOWANIA I KONFEKCJONOWANIA ODZIEŻY

placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ PLACÓWCE 

________________________________________________________________________________________

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Prymus w Toruniu zamierza ubiegać się o fundusze z EFS na bezpłatne prowadzenie kursu umiejętności zawodowych- Wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana zapoznaj się z poniższą ankietą
ankietaa.12.docxANKIETA

____________________________________________________________________________________

TRWA NABÓR DLA  KURSU KWALIFIKACYJNEGO A.12- WYKONYWANIE USŁUG KRAWIECKICH  ****                         

Pierwsza  kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik technologii odzieży

                                   o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń 

szczegóły dotyczące :

- rekrutacji- zakładka kursy kwalifikacyjne/rekrutacja

 

*** nabór trwa do momentu zebrania się grupy -15 osób

_________________________________________________________

 

ZMIANY NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK TECHNOLOGII             ODZIEŻY OD 1 WRZEŚNIA 2012R.

Od 1 września 2012 r zgodnie ze znowelizowaną ustawa o systemie oświaty z dn.19 sierpnia 2011 r. nauczanie w większości zawodów w formie ustawicznej dla dorosłych odbywać się będzie w formie kursów kwalifikacyjnych.

 

                      szczegóły w zkładce: KURSY KWALI FIKACYJNE